Semináre a kurzy
Tlačiť

Kurzy a semináreAccounting Partners, s.r.o. pôsobí aj v oblasti vzdelávania dospelých, organizovaním kurzov a seminárov v rámci :

  • Podnikového vzdelávanie – a to tréningov, kurzov a seminárov pre zamestnancov konkrétnych firiem podľa odboru činnosti, alebo pracovných pozícií na základe objednávky
  • Mimoškolského vzdelávania – organizovaním kurzov a seminárov pre širokú odbornú verejnosť

Našou snahou je výber vhodných tém, ktoré rozšíria Vaše odborné vedomosti, zručnosti z oblasti činnosti firmy a prijatých zmien v legislatíve a ďaľších oblastí.
Vzdelávaciu činnosť zabezpečujeme vysokokvalifikovaným lektorským tímom najlepších odborníkov z oblasti tvorby legislatívy a uplatňovania legislatívnych zmien v praxi a tímu profesionálov-odborníkov z jednotlivých oblastí ekonomiky, vedy, techniky, výskumu a ďalších.
Accounting Partners, s.r.o. dbá na kvalitné spracovanie vzdelávacích projektov, výber vhodných školiacich priestorov a modernej didaktickej techniky.
Naším cieľom je spoľahlivá a kvalitná práca v prospech našich klientov.


Zoznam aktuálnych kurzov a seminárov