Tlačiť

Poskytovanie služieb v jednoduchom účtovníctvePre spoločnosti, ktoré majú záujem o jednoduché účtovníctvo sme pripravili:
Paušál „JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO“ zahŕňa komplexné spracovanie agendy:

 1.  Zaúčtovanie:
  • odberateľských faktúr,
  • dodávateľských faktúr,
  • bankových výpisov,
  • pokladničných dokladov
  • interných účtovných dokladov
  • odpisy
  • splátkové kalendáre k úverom,
  • zaradenie/vyradenie majetku,
  • cestovné príkazy,
  • cestovné lístky,
  • výsledok hospodárenia,
  • dane,
  • časové rozlíšenie na konci účtovného obdobia,
  • škody a iné.
 2. Na požiadavku klienta v priebehu roka vypracujeme priebežný výsledok hospodárenia
 3. Evidencia pohľadávok a záväzkov
 4. Vypracovanie knihy jázd
 5. Vedenie knihy sociálneho fondu
 6. Vypracovanie daňového priznania k:
  • dani z príjmov fyzických osôb,
  • dani z pridanej hodnoty (DPH),
  • dani z motorových vozidiel,
  • spotrebným daniam,
  • ostatné.
 7. Komunikácia so štátnymi úradmi:
  • Finančná správa SR,
  • Colný úrad SR,
  • Štatistický úrad SR.
 8. Evidencia a spracovanie DPH
 9. Vypracovanie súhrnného výkazu a jeho odoslanie elektronickou formou
 10. Evidencia a zaúčtovanie majetku spoločnosti
 11. Vypracovanie knihy jázd
 12. Poradenské služby
 13. Vypracovanie štatistických výkazov vrátane INTRASTAT-u
 14. Vypracovanie ostatných dokumentov (napr. podklady pre banku v prípade úveru)
 15. VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
 
CENA: Radi Vám pripravíme cenovú ponuku individuálne - šitú na mieru, keďže náročnosť účtovníctva závisí od typu podnikateľskej činnosti a individuálnych požiadaviek klienta.