Tlačiť

Mzdy a personalistikaPre spoločnosti, ktoré majú zamestnancov ponúkame paušál „MZDY A PERSONALISTIKA“ zahŕňa komplexné spracovanie agendy:
 1. Vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd
 2. Prihlášky/odhlášky do poisťovní za:
  • zamestnávateľa,
  • zamestnanca.
 3. Spracovanie miezd
 4. Elektronické odosielanie mesačných výkazov do poisťovní
 5. Elektronické odosielanie mesačných prehľadov a hlásenia na daňový úrad
 6. Evidencia mzdových listov
 7. A iné potrebné náležitosti v tejto oblasti