Home Podvojné účtovníctvo

Anketa

Máte záujem o účtovníctvo
 

On-line

Máme online 5 hostí 

 

 

 

 

© 2010 Accounting Partners, s.r.o.

accp@accp.sk


PDF Tlačiť E-mail

Poskytovanie služieb v podvojnom účtovníctvePre spoločnosti, ktoré majú povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva sme pripravili:
Paušál „PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO“ zahŕňa komplexné spracovanie agendy:

 

 1. Zaúčtovanie:
  • odberateľských faktúr,
  • dodávateľských faktúr,
  • bankových výpisov,
  • pokladničných dokladov
  • interných účtovných dokladov
  • odpisy
  • splátkové kalendáre k úverom,
  • zaradenie/vyradenie majetku,
  • cestovné príkazy,
  • cestovné lístky,
  • výsledok hospodárenia,
  • dane,
  • časové rozlíšenie na konci účtovného obdobia,
  • škody a iné.
 2. Evidencia a spracovanie DPH
 3. Vypracovanie súhrnného výkazu a jeho odoslanie elektronickou formou
 4. Evidencia a zaúčtovanie majetku spoločnosti
 5. Vypracovanie knihy jázd
 6. Vypracovanie daňového priznania k:
  • dani z príjmov právnických osôb,
  • dani z pridanej hodnoty (DPH),
  • dani z motorových vozdiel,
  • spotrebným daniam,
  • ostatné.
 7. Evidencia pohľadávok a záväzkov
 8. Vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia o schválení výsledku hospodárenia a následné odovzdanie do zbierky listín OR
 9. Komunikácia so štátnymi úradmi:
  • Finančná správa SR,
  • Colný úrad SR,
  • Štatistický úrad SR.
 10. Komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
 11. Na požiadavku klienta v priebehu roka vypracujeme priebežný výsledok hospodárenia
 12. Vypracovanie ostatných dokumentov (napr. podklady pre banku v prípade úveru)
 13. Poradenské služby
 14. Vypracovanie štatistických výkazov vrátane INTRASTAT-u
 15. VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
 
CENA: Radi Vám pripravíme cenovú ponuku individuálne - šitú na mieru, keďže náročnosť účtovníctva závisí od typu podnikateľskej činnosti a individuálnych požiadaviek klienta.